понеділок, 11 квітня 2016 р.

Тема:Кіммерійці та скіфи на території УКРАЇНИ.


Мета:Розкрити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби;з’ясувати причини появи майнової та соціальної нерівності,появи найдавніших держав на території України. Розвивати вміння аналізувати ,порівнювати,робити висновки,будувати структурно – логічні схеми,працювати та критично оцінювати різні історичні джерела. Виховувати патріотизм та гордість за славне минуле України.
Очікувані результати:Після цього уроку учні зможуть:Називати хронологічні межі заселення території України кочовими племенами періоду залізного віку,
показувати на карті території заселення кіммерійців та скіфів,
застосовувати та пояснювати поняття,описувати спосіб життя кіммерійців та скіфів.
Основні поняття: «залізна доба», «кочівники», «кіммерійці», «скіфи», «пектораль».
Обладнання:підручник,настінна карта, роздатковий матеріал,відео сюжет,ілюстрації.
Тип уроку:формування нових знань.
Хід уроку.
І.Організаційна частина уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Якими були наслідки неолітичної революції?(Її сутність полягає у переході від господарства привласнюючого (збиральництва, мисливства і рибальства) до відтворюючого (землеробства і скотарства). початок виробництва метала).
Який метал і чому почали обробляти першим? (мідь).
Які особливості господарювання дозволяли трипільцям жити великими поселення ми?
Які елементи культурної спадщини трипільців збереглися в українців і сьогодні?

ІІІ.Повідомлення теми уроку,мотивація навчальної діяльності.(виклик)
Край пануванню кам’яних знарядь праці був покладений внаслідок відкриття бронзи — сплаву міді та олова, яка не поступалася за міцністю камінню, але обробляти її було значно легше, до того ж, знаряддя, виготовлені з бронзи, використовувати було значно зручніше. Разом з тим, покладів олова та міді було недостатньо.
Відкриття заліза у І тис. до н. е. дало поштовх до масового застосування металевих знарядь, що, безсумнівно, призвело до суттєвих змін того суспільства.
Метод «Мікрофон»
Учні висловлюють припущення щодо того, як вплинуло відкриття на життя суспільне і господарське життя. Думки учнів учитель записує на дошці. Після того, як всі бажаючі висловляться, вчитель пропонує з наведених положень побудувати логічний ланцюг «Вплив відкриття заліза на суспільне і господарське життя суспільства».
Відкриття
заліза
Зростання продуктивності
праці
Розвиток
торгівлі
Виникнення
майнової
нерівності

Перехід
від родової до сусідської
общини
Виникнення
держави
(На дошці вже готова таблиця,закрита аркушами,якщо відповіді дітей співпадають аркуші відкривають.)
Поява заліза в Україні збіглася з приходом кочовиків зі Сходу, спричинене «Великим переселенням народів» на початку І тис. до н. е.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.(осмислення нової інформації).
В кінці уроку учні повинні заповнити таблицю:
Питання для порівняння
Кіммерійці
Скіфи
Час існування на території України
ІХ – УІІ ст. до н.е.
УІІ – ІІІ ст. до н.е.
Населення
Кіммерійці
Скіфи
Територія розселення
Північне Причорномор’я,Крим,Тамань
Прикубанські степи,Північне Причорномор’я.
Основні заняття
Кочове скотарство,ремесло, торгівля.
Кочове скотарство,орне землеробство,ремесло,торгівля
Суспільне життя
Військово – політичні союзи племен,перехід до станового суспільства.
Розподіл на три групи населення: скотарів,землеробів,царів. Створення держави.
З ким воювали
Скіфія ,Ассирія.

Персія,Македонія.
Кіммерійці.
Перегляд відео сюжету «кіммерійці».(Фрагмент 1.12 хв.)

(усний критичний аналіз тексту слайд 2,4).
Археологи дослідили кургани – поховання,залишені Кіммерійцями. У цих похованнях було знайдено значну кількість зброї,короткі залізні мечі,камяні точильні бруски,бронзові наконечники стріл.  1.Пригадайте чим відрізняється кочовий та осілий спосіб життя?
2.Який спосіб життя вели кіммерійці?
3.Який висновок про життя кіммерійців можна зробити із цих знахідок?
Обговорення.
Записати в словник слово «кочівник», «кіммерійці»
Кочівники́— окремі люди, або цілі племена і народи,що не мають постійного житла і переміщуються з одного місця на інше.
Кіммері́йці— стародавні кочівники, які жили на території Північного Причорномор'я (півдня України)[1] в IX — VII століттях до н. е.
Повідомлення учнів про кіммерійців (Геродота),обговорення повідомлення.
Якою була доля кіммерійців?
(відповідь Східним берегом чорного моря кіммерійці відійшли аж до Малої Азії,де уславилися своїми війнами з Ассирією,Урарту та іншими державами)
Скіфи.
Перегляд відео сюжету «скіфи».(фрагмент 1.12 – 2.26 хв.)
(Слайд 6)
Який народ витіснив кіммерійців з північного причорномор`я?
Записати в словник слово «скіфи»
Скіфи – кочові племена, що належали до народів іранського кола, і мешкали у VII — III ст. до н. е. від степів сучасної України на заході й до сучасної Монголії та Китаю на сході.
Повідомлення про скіфів (Геродота),обговорення повідомлення.

(усний критичний аналіз тексту слайд 7).
Наприкінці ІV ст..до н.е. у скіфів сформувалася держава – Скіфія.Вона поділялася на три частини,кожну з яких очолював окремий цар.Один із них (імовірно, той, що панував над царськими скіфами)був верховним царем.Три царства,у свою чергу,поділялися на округи.І на чолі царств, і на чолі округів стояли представники єдиної царської династії.
Метод «мікрофон».
Як ви вважаєте чи була Скіфія міцною державою?Відповідь обґрунтуйте.
Робота з підручником.
Прочитайте 3 пункт параграфу і дайте відповідь на запитання.
Наведіть факти, які свідчать що скіфам протистояла одна з наймогутніших держав Давнього Сходу?Що це за держава?Чим закінчилася війна скіфів з персами?
Культура скіфів.
(слайд 8 - 12)
Завдяки скіфським курганам які добре збереглися,серед них - Товста Могила на Дніпропетровщині, Солоха біля с. Велика Знаменка на території Запорізької області ,Чортомлик - недалеко від м. Нікополя Дніпропетровської області.І одним із най яскравіших експонатів є скіфська пектораль.
Записати в словник слово «пектораль»
Пектора́ль (з лат. пектус — груди) — шийна прикраса.

Аналіз ілюстрації,про що нам говорить скіфська пектораль.
В 1971 р. досліджуючи курган Товста Могила,археолог Мозолевський знайшов чимало золотих прикрас скіфів,серед них і пектораль.Вчені повязують пектораль із 4 ст.до н.е. і царем Скіфії Атеєм.Аналіз пекторалі
V.Закріплення вивченого матеріалу.(рефлексія).
Складіть схему.Спільне та відмінне.
Скіфи та кіммерійці.
Відмінне                   спільне               відмінне.

Віконайте завдання в зошиті ст..42.

Заповнити ключовими словами на дошці таблицю з початку уроку.
ІХ – VІІ ст..до н.е.
VII – ІІІ ст..до н.е.
Кіммерійці.
Скіфи.
Північне Причорномор’я,Крим,Тамань.
Прикубаньські степи,Північний Кавказ,Північне Причорномор`я.
Кочове скотарство,ремесло, торгівля.
Кочове скотарство,орне землеробство,ремесло,торгівля.
Військово – політичні союзи племен,перехід до станового суспільства.
Розподіл на три групи населення: скотарів,землеробів,царів. Створення держави.
Скіфія ,Ассирія.
Персія,Македонія.
Гра, «вгадай літеру» с чи к.
1. Ховали померлих царів у курганах. (С)
2. Їм належить першість у використанні коней для верхової їзди. (К)
5. Пектораль. (С)
6. Першими почали використовувати кінську збрую. (К)
7. На нашій території перебували у ІХ–IV ст. до н. е. (К)
8. Створили свою державу ( С)
9. Воювали з Дарієм І у VI ст. до н. е. (С)
11. Про них написав книгу Геродот. (С)
12. «Кобилодоїльці». (К)
VІ.Підсумок уроку.
Яку тему вивчали?
Про кого довідалися?
Що найбільше запам’яталося?
VIІ. Домашнє завдання
Опрацювати параграф 19.
Позначити кіммерійців та скіфів в контурній карті.

Немає коментарів:

Дописати коментар