субота, 6 грудня 2014 р.

Розробки уроків з правознавства (з теми «Закони в житті твоєї сімї.» Уроки у 9 класі.)

Розробки уроків з правознавства
(з теми «Закони в житті твоєї сімї.»
Уроки у 9 класі.)


Тема:  Що таке сім`я і шлюб.
Мета: дати уявлення про поняття «сім’я» і «шлюб», умови укладання шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя; пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, в тому числі неповнолітніми; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права. Виховувати повагу до законів.
Тип уроку: урок формування  умінь та навичок.
Обладнання: підручник.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Оголошення теми та мети уроку
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Робота над епіграфом уроку
  Кожна сім’я — це частина держави. (Арістотель)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Евристична бесіда
        Серед специфічних прав дітей особливо виділяється право виховуватись у сім’ї. Кожна доросла людина має право мати сім’ю. Чому, на ваш розсуд, так важливо для людини мати сім’ю?
      В юридичній науці сім’єю називають людей, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
На ваш розсуд, чи є сім’єю:
а)  бабуся та онука, яку вона виховує, тому що батьки дівчинки загинули;
б)  пара одружених молодих людей, що проживають разом з батьками одного з подружжя;
в)  подружжя, яке всиновило двох дітей;
г)  жінка та всиновлена нею дитина?
        Відносини, що складаються в сім’ї, називається сімейними і регулюються нормами сімейного права, які закріплені в Конституції України та Сімейному кодексі України. Згідно із законом сім’я створюється на підставі укладення шлюбу, кровного споріднення та всиновлення.
      Сімейно-правові відносини мають ряд своїх особливостей.
1.  Сімейно-правові взаємовідносини характерні своїми джерелами.
      Якщо цивільні правовідносини виникають, як правило, з договорів, то шлюбно-сімейні відносини виникають з рідства, шлюбу, усиновлення, і всі майнові відносини випливають з особистих. Ці правовідносини пов’язують не сторонніх, а близьких осіб — родичів, подружжя.
2.  В першу чергу сімейні правовідносини — це особисті немайнові, і лише в другу чергу вони є майновими. Майнові правовідносини випливають з особистих: є рідство, є шлюб — є майнові відносини. А в цивільному праві 99 % взаємовідносин — це майнові відносини.
3.  Сімейні права та сімейні обов’язки не можна відчужувати, передавати, купувати, продавати чи дарувати. Причому не тільки особисті, але й майнові. Не можна, наприклад, передати право на отримання аліментів або ж на виховання дітей. А в цивільному праві майже всі майнові відносини легко передаються (наприклад, право на одержання спадщини).
4.  Сімейні правовідносини регулюються окремим Кодексом про шлюб та сім’ю України, що був першим прийнятий в нашій країні.
5.  Процес розгляду сімейних справ відрізняється від розгляду цивільних, як суттєво відрізняється й виконання рішень.
(У справах про передачу дитини на виховання іншому з подружжя не можна так легко виконати рішення, як рішення, скажімо, про відчуження певної речі).
6.  Сімейно-шлюбні відносини в Україні в багатьох випадках регулюються нормами моралі, а не тільки правовими нормами.
  Це характерно тільки для сімейного права.
Робота з поняттям
Шлюб — це сімейний союз чоловіка і жінки, що реєструється в порядку, визначеному законом.
Робота з правовим документом (С.102 витяг із Сімейного кодексу України)
Учні мають опрацювати питання про умови укладання шлюбу за Сімейним кодексом і виконати завдання.
1.  Назвати основні умови укладення шлюбу.
2.  Визначити, чи можуть неповнолітні укладати шлюб і за яких умов.
працюємо з таблицею
          Учні опрацьовують С.104 і заповнюють таблицю «Права та обов’язки подружжя».
Особисті права подружжя
Особисті обов’язки подружжя
Майнові     
Немайнові
Майнові     
Немайнові
                                  
                                  Робота в групах
         Клас розподіляється на групи. Кожна група отримує ситуативну задачу, пов’язану з правами та обов’язками подружжя, і пропонує свій варіант її розв’язання. З метою активізації роботи можна проводити цю роботу за таким принципом: групи отримують задачі, знайомлять з їх змістом весь клас; потім протягом 3–5 хвилин групи обговорюють ситуацію, і кожна пропонує свій варіант її розв’язання.
ІV. Підсумки уроку
1.  Що таке сім’я?
2.  Що таке шлюб?
3.  Які основні умови вступу до шлюбу?
4.  Які групи прав та обов’язків мають подружжя?
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати § 16


Тема:  Права та обов’язки батьків і дітей .
Мета: дати уявлення про права та обов’язки у взаєминах дітей та батьків; розуміти права та обов’язки батьків і дітей, наводити приклади окремих прав батьків і дітей; моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей; формувати свідоме ставлення до взаємних прав і обов’язків батьків і дітей.
Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання: підручник .
Поняття та терміни: аліменти,  особисті немайнові права, майнові права,  майнові права батьків і дітей
Після цього уроку учні зможуть:
         пояснювати,  чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними;
         наводити приклади прав батьків і дітей;
         описувати обов’язки матері й батька утримувати дитину та обов’язки повнолітніх дітей утримувати батьків;
         моделювати і розв'язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей;
         висловлювати власне ставлення до взаємних прав і обов’язків батьків і дітей.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Оголошення теми та мети уроку
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Опрацювати Завдання 1 на сторінці 106 підручника
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
        Взаємні права та обов’язки дітей та батьків ґрунтуються на походженні дитини від них. Документом, що засвідчує походження дитини, є Свідоцтво про народження.
Завдання
Опрацюйте Ст. 122, 125–128, 141, 142 Сімейного кодексу і дайте відповіді на такі запитання.
1.  Яким чином визначається походження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі?
2.  Як визначається походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі?
3.  Яким є основний принцип щодо прав та обов’язків батьків по відношенню до дітей і дітей по відношенню до батьків?
           Взаємні права дітей та батьків можуть мати особистий немайновий та майновий характер.
       Завдання
        Опрацюйте розділ 13 Сімейного кодексу, складіть таблицю «Особисті немайнові права та обов’язки дітей та батьків» та на її основі розв’яжіть ситуативні задачі.
Батьки
Діти
права
обов’язки
права
обов’язки
Робота в групах
Клас розподіляється на групи. Кожна з груп отримує ситуативну задачу, що стосується питання майнових обов’язків дітей та батьків та питання утримання й розв’язує її, використовуючи положення Розділу 14 і 15 Сімейного кодексу.
Працюючи  на  основі  тексту  пункту  2  та  статей  законодавства,  оберіть  одну  із  наведених  ситуацій,  проаналізуйте  її  та аргументовано поясніть, як вона повинна бути розв’язана.
1) Оксана  й  Олег  розлучилися.  Вони  мають  трирічного  сина  Андрія,  якого виховують батьки Олега.  Бабуся  і дідусь відмовляються  віддати Оксані дитину і  не дозволяють їй відвідувати сина.
2) Кирило, якому 15 років,  посварився з батьками.  Він поїхав до своїх родичів в інше місто і не хоче повертатися додому. Родичі, не маючи дітей, дали згоду Кирилу на його проживання у них.
3) Мар’ян і Наталя вже місяць не можуть домовитись про ім’я новонародженого сина. Мама Наталі сказала, що вона сама зареєструє дитину.
4) Галина  й Антон  збираються  розлучитися  і  не живуть разом уже  півроку.  Їхня донька Ганна, якій  12 років, живе з мамою. Але вона дуже любить батька і хоче жити разом з ним та його батьками. Антон готовий забрати дитину, але Галина відмовляє йому, говорячи, що вона сама знає, як їй виховувати доньку.
ІV. Підсумки уроку
Бесіда
1.  Коли виникають права та обов’язки дітей та батьків?
2.  На які групи вони розподіляються?
3.  Чому права та обов’язки дітей та батьків мають взаємний характер?
4.  Які  права  та  обов’язки батьків і дітей є майновими? Що таке аліменти?
5. Які права та обов’язки мають ваші батьки щодо вас? А якими є ваші
права  та  обов’язки  щодо  батьків?  Запишіть  їх  короткі  переліки. 
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати § 17
2. Написати твір-роздум «Чому важливе взаємне дотримання прав та обов’язків дітей та батьків?».

Тема:  Захист прав дитини в сім`ї.
Мета: : дати уявлення про державні органи та установи, що опікуються правами дитини, підстави та процедуру позбавлення батьківських прав, поняття «усиновлення», «опіка», «піклування»; розповідати про підстави й процедуру позбавлення батьківських прав; розрізняти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та розв’язувати правові ситуації; формувати свідоме ставлення щодо важливості й значення виховання дитини в сім’ї.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Оголошення теми та мети уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Обговорення творів-роздумів «Чому важливе взаємне дотримання прав та обов’язків дітей та батьків?».
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Правовий диктант
Дати визначення термінам: «заповіт», «спадкоємець», «майнові відносини», «шлюб», «сімейно-правові відносини», «сім’я», «одношлюбність», «майнові права дітей».
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Проблемне питання
  Особливу увагу держава приділяє захисту прав дитини в сім’ї.
Чому саме цій проблемі приділяється особлива увага?
        Сучасна суспільна та юридична думка базується на тому, що дитина повинна виховуватись у сім’ї й ніщо не може замінити дитині сім’ю. Згідно зі ст. 151 Сімейного кодексу, саме батькам надається переважне право особистого виховання дітей, вибору форм та методів виховання, якщо останні не суперечать закону та моральним засадам суспільства. У певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків.
Робота з правовими джерелами
Конституція України
Ст. 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте сімейне життя.
Ст. 5 Сім’я, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою.
запитання
  Чи не суперечать ці статті одна одній?
Сімейний Кодекс
Ст. 5 
1. Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї.
2. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально та морально заохочує материнство та батьківство…
5. Ніхто не може піддатися втручанню в його особисте сімейне життя, окрім випадків, передбачених Конституцією України.
Ст. 7
1. Сімейні відносини регулюються лише в тій частині, в якій це може бути допустимим та можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства…
4. Регулювання сімейних відносин відбувається з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їх права на особисту свободу та недопущення вільного втручання в сімейне життя.
5. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками.
Завдання
Вкажіть, на яких принципах повинна базуватись діяльність держави щодо врегулювання сімейних відносин.
Сімейний Кодекс
Ст. 5
3.  Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини.
4. Держава бере під свою охорону кожну дитину, позбавлену належної батьківської опіки.
Ст. 150
1. Забороняються будь-які види експлуатації своєї дитини.
2. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Закон України «Про охорону дитинства»
Ст. 10
…Держава здійснює захист дитини від:
…усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання…;
…втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних речовин…;
…залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та течій, використання її для створення та поширення порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо…
       Сімейний кодекс передбачає, що у випадках порушення прав дитини її родичі, один із батьків, сама дитина можуть звернутися до органів опіки й піклування або до суду. Батьки або один з батьків, що порушують права дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав. Окрім вищевказаних державних органів справами дітей також опікуються Служба у справах неповнолітніх, державні соціальні служби при місцевих державних адміністраціях, громадські організації, які опікуються проблемами захисту прав дітей.

Практична робота в групах
Проаналізуйте ситуації та вкажіть, чи має право порушення прав дитини. Якщо так, то в якій формі? Вкажіть можливі варіанти розв’язання ситуацій. (Групи працюють за ситуаціями, дають коментарі).
1.  Батьки 10-річного Андрія постійно пиячать. Удома часто трапляються бійки. Щоб убезпечити себе, Андрій повинен вечорами йти з дому, тому хлопчик не завжди виконує домашні завдання, що позначається на результатах його навчання.
2.  Батьки 8-річної Оксани ніде не працюють. Вони примушують дівчинку щоденно жебрачити. Практично всі зароблені нею гроші відбирають, використовуючи їх для придбання спиртного.
3.  Батько 13-річного Олега має невеличку авторемонтну майстерню. Він примушує сина працювати в цій майстерні навіть у той час, коли хлопець повинен бути в школі. Батько аргументує це тим, що хлопець повинен допомагати сім’ї та отримати професію авторемонтника.
4.  Батьки забороняють 16-річній Вікторії гуляти увечері з друзями, ходити на дискотеки тощо, не дають їй грошей на дрібні витрати, вечорами зачиняють у кімнаті, аргументуючи свої дії тим, що їхня дочка повинна успішно закінчити школу.
Завдання «Доберіть права»
Всі вони потребують особистих прав

Хворі та інваліди

Сироти

Діти, які порушили закон

Діти,що належать до національних меншин.

Діти-біженці

Зразок заповнення
Всі вони потребують особистих прав

Хворі та інваліди
право на особисту лікарську допомогу
Сироти
право на всиновлення та опіку держави
Діти,які порушили закон
право на більш м’яке покарання
Діти,що належать до національних меншин.
право на вживання рідної мови, свободу
совісті, національну культуру
Діти - біженці
право на статус біженця, захист та гуманітарну допомогу
 Окрім дітей, чиї батьки позбавлені батьківських прав, у нашій країні є багато дітей-сиріт, тобто тих, що з різних причин не мають батьків. Держава намагається надати цим дітям можливість виховуватись у сім’ї, тобто реалізувати право дитини на виховання в сім’ї. Одним із варіантів реалізації цього права є всиновлення — прийняття всиновлювачем до своєї сім’ї особи на правах дочки або сина, встановлене на підставі рішення суду.
      Всиновлювачем може бути повнолітня дієздатна особа, що старша за всиновлену дитину не менше ніж на 15 років; подружжя або, за рішенням суду, особи, що проживають сім’єю. Дитина відповідно до її віку дає згоду на усиновлення, має бути поінформована щодо правових наслідків усиновлення. Рішення про всиновлення приймається судом.
       Над дітьми, що залишились без батьківського піклування, встановлюється опіка або піклування. Опіка встановлюється над дітьми у віці до 14 років, над дітьми у віці з 14 до18 років встановлюється піклування. Опікуном або піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа, здатна виховувати дитину та піклуватися про неї; адміністрація дитячого або медичного закладу, де дитина постійно перебуває. Рішення про призначення опікунів та піклувальників приймають державні органи опіки та піклування або суди. Ці ж органи здійснюють контроль за дотриманням умов опіки та піклування.
Запитання
  У чому різниця між всиновленням та опікою і піклуванням?
ІV. Підсумки уроку
Рефлексія
1.   Чому вважається, що дитина повинна виховуватись у сім’ї?
2. Як реалізується право на виховання в сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування?
3.  Які ще сучасні форми реалізації цього права вам відомі?
4.  В яких випадках і яким чином держава захищає права дітей у сім’ї?
V. Домашнє завданн
1. Опрацювати § 18
Тема: Узагальнення з теми «Ти і цивільно - правові відносини», «Закони в житті твоєї  сім’ї» та «Твої права у трудових відносинах»
Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.
Обладнання: картки з тестовими завданнями.
Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.
Хід уроку
І.  Організаційний момент
Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.
ІІ.  Виконання завдань
1)Б    2)В    3)Б    4)В    5)Г   6)А
7) Право власності – право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 
Заповіт – особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті.
8) Аліменти
9) Дитина над якою встановлено опіку має право:
         на проживання в сім´ї опікуна або піклування.
         на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання.
         на повагу до її людської гідності.
         на збереження права користуватися житлом, у якому вона проживала.
         на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.
ІІІ. Домашнє завдання
1.     Повторити  §12-20


Тест
Узагальнення з теми
«Ти і цивільно - правові відносини», «Закони в житті твоєї  сім’ї» та «Твої права у трудових відносинах»
Дата _______________________  Прізвище, ім’я _______________________
І рівень (0,5 бала)
1. З якого віку особа може ставати до роботи без згоди батьків?
а) 14 років                             б) 16 років
в) 18 років                             г) 21 рік
2.  До якого віку дитині, позбавленої батьківської опіки,
призначається опікун?
а) 10 років                       б) 12 років
в) 14 років                       г)  16 років
3.  Яким є шлюбний вік жінки в Україні ?
а) 16 років                          б) 17 років    
в) 18 років                          г)  19 років
4. Яка тривалість щорічної основної відпустки неповнолітніх
працівників?
а) 12 календарних днів     б)24 календарних дні
в) 31 календарний день    г) 56 календарних днів
5.Який орган уповноважений реєструвати шлюби?
а) Суд   б) Церква в) Нотаріус
г) Державний орган реєстрації актів цивільного стану
6.Що є зайвим серед видів цивільних договорів?
а) трудовий                        б) дарування
в) купівля - продаж           г) оренда
ІІ рівень (1 бал)
7. Дайте визначення термінів:
Право власності  — це _______________________________________________
___________________________________________________________________
Заповіт — це ________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Закінчи речення ?
Грошове утримання в розмірі, встановленому законом, яке у визначених законом випадках одні особи зобов´язані надавати іншим у зв´язку з існуючими між ними шлюбними та родинними відносинами називається _____________________________
9. Дитина над якою встановлено опіку має право:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ІІІ рівень (1,5 бала)
10. Складіть короткий з трьох-чотирьох пунктів перелік немайнових і майнових прав і обов´язків подружжя
права
обов’язки
майнові
немайнові
майнові
немайнові


11.  В чому полягає небезпека «неофіційної праці»?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IV рівень (3 бала)
12.  Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відношення, які виникають між _______________ та _____________, виконавцями, ___________ при продажу ____________________ товарів (виконання робіт, здійснення послуг), встановлює __________________ споживачів на придбання __________ (робіт, послуг) належної __________________ та безпечного для _____________ та ___________________ споживачів, отримання _________________ про товари (роботи та послуги) та про їх _____________________ (виконавців, продавців), просвіту, _________________ та ____________________ захисту їх інтересів, а також з’ясовує механізм реалізації цих прав.
Слова: державна, споживачі, інформація, права, виробники, якість, продавці, життя, здоров’я, товари, суспільна.

Оцінка____________     

Додаток.
Юридичні задачі:
До теми «Закони в житті твоєї сім`ї».
1)    Оксана  й  Олег  розлучилися.  Вони  мають  трирічного  сина  Андрія,  якого виховують батьки Олега.  Бабуся  і дідусь відмовляються  віддати Оксані дитину і  не дозволяють їй відвідувати сина.

2)    Кирило, якому 15 років,  посварився з батьками.  Він поїхав до своїх родичів в інше місто і не хоче повертатися додому. Родичі, не маючи дітей, дали згоду Кирилу на його проживання у них.


3)    Мар’ян і Наталя вже місяць не можуть домовитись про ім’я новонародженого сина. Мама Наталі сказала, що вона сама зареєструє дитину.

4)    Галина  й Антон  збираються  розлучитися  і  не живуть разом уже  півроку.  Їхня донька Ганна, якій  12 років, живе з мамою. Але вона дуже любить батька і хоче жити разом з ним та його батьками. Антон готовий забрати дитину, але Галина відмовляє йому, говорячи, що вона сама знає, як їй виховувати доньку.

5)    Батьки 10-річного Андрія постійно пиячать. Удома часто трапляються бійки. Щоб убезпечити себе, Андрій повинен вечорами йти з дому, тому хлопчик не завжди виконує домашні завдання, що позначається на результатах його навчання.

6)    Батьки 8-річної Оксани ніде не працюють. Вони примушують дівчинку щоденно жебрачити. Практично всі зароблені нею гроші відбирають, використовуючи їх для придбання спиртного.

7)    Батько 13-річного Олега має невеличку авторемонтну майстерню. Він примушує сина працювати в цій майстерні навіть у той час, коли хлопець повинен бути в школі. Батько аргументує це тим, що хлопець повинен допомагати сім’ї та отримати професію авторемонтника.

8)     Батьки забороняють 16-річній Вікторії гуляти увечері з друзями, ходити на дискотеки тощо, не дають їй грошей на дрібні витрати, вечорами зачиняють у кімнаті, аргументуючи свої дії тим, що їхня дочка повинна успішно закінчити школу.
До теми «Ти і цивільно – правові відносини»
картка
Згідно з оголошенням в газеті «Реклама для всіх» громадянин М. прийшов до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект та узгодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і  здійснить остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З’явившись через два дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною. М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 1000 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.
Розв’яжіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?

картка
Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу житлового будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. оселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. Під час судового засідання було встановлено, що під час укладання договору була порушена вимога ст. 65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.
Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу.

картка
Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні спірного договору купівлі-продажу 12 січня 2004 р. громадянин К., що діяв на підставі її довіреності, продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною.  Через цю обставину позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним. У зустрічному позові О. просила виселити Т. з належної їй по праву власності квартири. Під час судового засідання було встановлено, що «між представником позивачки — К. та покупцем О. укладена злочинна угода, що передбачала продаж квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною».
Розв’яжіть справу.

Задачі:
1)    13-річний Микола узяв у свого друга Петра велосипед і, катаючись, серйозно пошкодив його.
2)    15-річна  Мар’яна,  бажаючи  скоротити  шлях  до  школи,  перескочила  через паркан ботанічного парку й випадково розтоптала рідкісні квіти.
3)    Троє хлопців,  9,  10  і  14  років,  граючи  м’ячем,  «влучили»  у  вітрину магазину одягу і розбили скло.
4)    17-річний Андрій,  який  працює диск-жокеєм у барі,  пошкодив відеомагнітофон, що належить власникові бару.
5)  17-річна Уляна заробляла гроші від продажу косметики відомої фірми. Одного дня вона необачно залишила сумку з продукцією для реалізації в таксі.

Картка
Визначте, які дії є правомірними, а які - ні.  Поясніть, чому.
1) 13-річна Олена прийняла в дарунок від родичів комп’ютер.
2)  14-річний Іван без згоди батьків обміняв свій плеєр на диск із популярною комп’ютерною грою.
3)  16-річний Степан за гонорар,  отриманий  від видання збірки  його віршів, придбав велику ілюстровану енциклопедію з історії вогнепальної зброї.
4)  15-річна Світлана гроші,  що дали їй батьки для  придбання  посібника і словника з іноземної мови, витратила на купівлю папуги, про якого давно мріяла.Немає коментарів:

Дописати коментар